Kommentar till texten om Madrair AB

By 12 November 2017"Detaljerna"

I ett mejl skickat till Hovåsängens Vänner den 10 november 2017 lämnar Björn Oxe, styrelseledamot i Madrair AB och Änggårdens Hospice (ÄH), följande kommentarer med anledning av texten om Madrair AB publicerad på sidan Änggårdens Hospice, relationer och siffror.

1. Madrair AB har aldrig sålt något till ÄH. ÄH finns inte överhuvudtaget i Madrairs kundregister eller bokföring.
2. Annika Åberg-Darell gick med i bolaget 2012, men p g a bristande tid att engagera sig sålde hon sina aktier 2014, enligt aktieboken. Och gick ur styrelsen.
3. Alvar Kihl gick ur styrelsen tidigt 2017, men har inte varit verksam sedan slutet 2015.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen