Änggårdens Hospice grundare har lämnat verksamheten

By 15 March 2019Allmänt

Idag har vi blivit uppmärksammade på att den privata vårdgivaren Änggårdens Hospice (ÄH) grundare och styrelseordförande, Ingemar Bokedal, har lämnat verksamheten. Enligt ett registerutdrag verkar detta ha skett redan under augusti 2018. Varför vet vi inte, och det vill vi heller inte spekulera kring.

Ingemar Bokedal ställde upp som medsökande till markägaren Per Davidson vid hans begäran om planbesked avseende Hovåsängen i februari 2015. Inledningsvis var det Ingemar Bokedal som var omlokaliseringsansvarig när ÄH skulle lämna sin nuvarande placering i Lillhagsparken. Bokedal jobbade bland annat med förslaget att etablera verksamheten på Bågskyttestigen i Änggården för cirka fem år sedan. Ingemar Bokedal har med andra ord varit en nyckelperson för markägaren i exploateringsförsöket av Hovåsängen. När medieuppmärksamheten i ärendet tilltog under 2016 tog dock Alvar Kihl och Björn Oxe från ÄH:s styrelse över omlokaliseringsfrågan och kontakterna utåt. Dessa båda är golfkompisar med Per Davidson och den senare har också goda kontakter med Göteborgs högsta politiska ledning, vilket vi tidigare rapporterat om på denna hemsida.

Ett annat anmärkningsvärt avhopp från Änggårdens Hospice styrelse skedde 2016. Det var den tidigare Göteborgspolitikern Susanna Haby som hade rekryterats till styrelsen vid årsskiftet 2015/2016. Sannolikt för att hon med sina goda kontakter och erfarenheter från arbete inom byggnadsnämnden skulle kunna bana väg för en exploatering av Hovåsängen. Varför hon lämnade ÄH:s styrelse behöver vi dock inte spekulera kring. Hon insåg att hon “bara varit en spelare som använts i en välplanerad strategi” och lämnade med dessa ord styrelsen redan i september 2016, ett drygt halvår efter att hon tillträtt. (Mejlet där dessa ord uttrycks återfinns här.)

Tidigare har vi kunnat följa förändringarna i ÄH:s styrelse på ÄH:s hemsida http://ahospice.se men hemsidan verkar vara avstängd sedan lång tid tillbaka.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen