8. Att “jobba på mot politikerna”

När kommunens egna experter på plan- och byggnadsfrågor, Stadsbyggnadskontoret, för tredje gången gav markägaren ett nej till exploatering av Hovåsängen så fanns en annan strategi – nämligen att “jobba på mot politikerna”. Och då är det politikerna i Byggnadsnämnden som skall påverkas. Detta uttalande – “att jobba på mot politikerna” – som vi fann i ett mejl, fastnade hos oss. Vad innebär det? Hur gör man då man “jobbar på mot politikerna”? Ger samarbetet med Änggårdens Hospice och dess styrelse nya möjligheter att nå fram till rätt personer? Skall man framföra goda och korrekta argument? Eller undanhålla väsentliga uppgifter och slarva med sanningen? (Vi vet sedan ett tidigare avsnitt att markägaren mer än halverade avståndet till kollektivtrafik.) Eller kan man på annat “otillbörligt” sätt få politikerna att gå sina egna ärenden? Eller räcker det kort och gott med att man är goda vänner med varandra? Vi har vänt på många stenar och resultatet av vad vi fann var dystert. Här kommer några exempel (allt publicerat material är offentligt):

Björn Oxe är styrelseledamot i ÄH och också golfkompis med Per Davidson. Björn Oxes offentliga Facebookinlägg från fredagen den 6 oktober 2017 gillas av flera toppnamn inom moderaterna i Göteborg. Det behöver i och för sig inte betyda någonting för exploateringen av Hovåsängen, vi bara konstaterar att det finns en stark koppling mellan de som vill exploatera Hovåsängen och höga politiska företrädare i Göteborg.

 

Bilden är från den 7 september 2014. Där poserar Björn Oxe tillsammans med bland andra Axel Josefsson (M) som är moderaternas nuvarande gruppledare i Byggnadsnämnden.

 

Nu backar vi ända till 2008. Per Davidson på AB Hovås Villastad vill bebygga “Flaggberget”. Det är ett annat stycke mark som han äger beläget inte långt från Hovåsängen. I kommunfullmäktigemötet den 3 april 2008 blir debatten om Flaggberget intensiv mellan Kia Andreasson (MP) och Susanna Haby (M). Här följer en intressant ordväxling, något förkortad:

Kia Andreasson, kommunalråd (MP):

Ordförande, fullmäktige! Jag avstyrker planerna på att bygga här och yrkar bifall till Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen om avslag. Det här är, som sagt, en mycket vacker plats. Stadsdelsnämnden i Askim anger som första anledning inte parkeringsplatser. Man hänvisar till gällande översiktsplan och betonar vikten av områdets stora värde för natur- och friluftsliv. ….. Miljönämnden säger också nej. De som kommer att flytta in i husen kommer att ha två bilar per familj. De kommer sannolikt inte att gå 1 kilometer till bussen, för det är för långt. ….. Dessutom används området för rekreation för andra människor, förutom de värden som jag redan har lyft fram. Det är gamla Säröbanan, där folk cyklar. ….. Det är många som tycker att det är värdefullt att kunna cykla den vägen ut från stan. Det är vackert och man kan stanna till och ta ett bad och så vidare. ….. För den person som äger marken gäller det bara att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Några andra värden är det ju inte. Det är inte samhällsorienterat på något sätt. Vi avstyrker med kraft de här planerna.

Susanna Haby, kommunalråd (M):

Ordförande, fullmäktige! Det finns ingen sans och balans i diskussionen från er som säger att vi inte ska anta planen. ….. Kia framhåller att det sägs någonting annat i översiktsplanen. Vi ändrar i översiktsplanen och bygger i andra delar av staden där det sägs i översiktsplanen att det ska vara naturmark. Vi gör stora förändringar med många hus, stora exploateringar. Vad jag vet ska vi göra en plan för södra och norra Brottkärr, och där är det hyreslägenheter men också bostadsrätter. Ni är ju starka tillskyndare till det. Det ska bli flera nya villor där. Det får finnas någon sans och balans i er argumentation. ….. Det finns många människor som äger mark i Göteborg. Ska vi säga till alla dem att de inte får använda sin mark som de vill? Det måste finnas lite balans i hur man behandlar medborgarna. Jag undrar vad Kia hade gjort med marken om hon hade ägt den – inte vet jag. Man ska ha respekt för vad enskilda människor vill använda sin mark till och inte dra upp ekonomi och annat. Vi har ingen aning om vad de har för baktankar eller visioner med byggnationen. Sådana överord tycker jag inte att man ska ta till.

Kia Andreasson, kommunalråd (MP):

Ordförande, fullmäktige! Man kan säga att det är ”bara” tolv hus. Men i den här miljön är ”bara” tolv hus en stor mängd människor som alstrar trafik, som ska göra ärenden i stor utsträckning med bilar, som ska göra många andra saker. Det är det störande momentet i ett rekreationsområde. Det finns faktiskt inte så många kvar för allmänheten att nyttja utmed kusten. Det blir hela tiden nybyggen och småbåtshamnar och så vidare. Det är värdefullt att kunna cykla i detta område och känna havet och tystnaden, så gott det går. Men det inkräktar man på hela tiden.

Susanna Habys linje vann och Per Davidson fick Flaggberget bebyggt. 2008 var Susanna Haby (M) vice ordförande i Byggnadsnämnden. I Byggnadsnämnden 2008 finner vi en del andra bekanta namn, t ex Emmali Jansson (MP) och Ann Catrine Fogelgren (L) som är Byggnadsnämndens ordförande respektive 2:e vice ordförande idag.

Byggnadsnämnden 2008. Susanna Haby (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Emmali Jansson (MP) sitter i samma nämnd. Idag, 2017, när nämnden har att hantera Hovåsängen är Emmali Jansson (MP) ordförande i nämnden och Ann Catrine Fogelgren (L) dess 2:e vice ordförande. Man kan anta att de tre personerna känner varandra ganska väl.

 

Efter en sejour som moderat riksdagsledamot för Göteborgs kommun mellan 2010-2014 lämnar Susanna Haby politiken. Hon får sedemera uppdrag för Per Davidsons certifieringsbolag BMG Trada Certifiering AB. Kanske som tack för engagemanget i samband med hans byggnation av Flaggberget? Eller för hjälp med nya projekt, såsom Hovåsängen? Susanna Haby har hursomhelst de rätta kontakterna om man skall “jobba på mot politikerna”.

Susanna Habys namn dyker upp på ett viktigt ställe till, nämligen hos Per Davidsons nya samarbetspartner Änggårdens Hospice. Där finner vi henne i styrelsen.

Skärmdump från Änggårdens Hospice hemsida den 3 september 2016. Det är vid denna tidpunkt som mediauppmärksamheten i frågan tar fart på allvar.

 

Skärmdumpen från Änggårdens Hospice hemsida några dagar senare, den 9 september 2016, innehåller inte längre Susanna Habys namn. Vid samrådsmötet den 25 oktober 2017 tillfrågades Alvar Kihl, som deltog vid mötet för ÄH:s räkning, om varför Susanna Haby så hastigt lämnade ÄH:s styrelse då det började blåsa upp kring frågan. Han svarade att han inte visste. Men det vet vi, och det återkommer vi till på denna sida lite senare, om så krävs.

 

Exploatörerna har således ett flertal goda kontaktytor rakt in i Byggnadsnämnden. Dessutom över hela det politiska fältet. Markägaren själv har “jobbat på” primärt mot Ulf Kamne (MP) och Ann Catrine Fogelgren (L) vilket framgår bland annat på sidan https://hovasangen.se/detaljerna/hospice-i-hovas-i-media/.

Sammanfattningsvis, när politikerna i Byggnadsnämnden, efter exploatörernas uppvaktning, beslutar sig för att gå emot SBK:s rekommendation att avslå exploateringsförslaget, så tar de också på sig ett väldigt stort ansvar. De måste ha bättre kunskap och information i frågan än andra och argumenten måste vara starka om man skall frångå detaljplan, översiktsplan, utbyggnadsplanering, normer kring avstånd till kollektivtrafik och samtidigt offra de “öppna utblickarna mot havet” som erbjuds allmänheten över Hovåsängen idag. Vi har ägnat mycket tid åt denna fråga för att finna fakta och argument som skulle peka på att beslutet att gå emot SBK var rätt. Vi finner ingenting. Så vad byggde politikerna sitt beslut på då? Uppvaktningar? Tjänst och gentjänst? Hållhakar? Politiska relationer? Gammal vänskap? Eller har man helt enkelt blivit förda bakom ljuset av exploatörerna? Vi vill veta.

Tillbaka till huvudsida “Detaljerna”