Kommentar till Arne Larssons text i GP den 29 mars 2019

By 29 March 2019Allmänt

I samband med att Kommunfullmäktige vid sitt möte den 28 mars efter votering antog detaljplanen avseende Hovåsängen så skriver reportern Arne Larsson i GP den 29 mars att “Planerna har anmälts till alla tänkbara instanser och av alla tänkbara anledningar”. Vad vi känner till så har det bara skett två anmälningar och båda dessa av samma anledning. Den första anmälan gjordes till Göteborgs stads visselblåsarfunktion i december 2018 då Stadsbyggnadskontoret i sitt granskningsutlåtande från november 2018 meddelade att frågan om oegentligheter måste utredas av de rättsvårdande myndigheterna. Visselblåsarfunktionen ansågs vara ett första lämpligt steg.

Den andra anmälan gjordes den 6 mars 2019 till Polisens nationella anti-korruptionsgrupp. Detta efter att Göteborgs stads externa visselblåsarfunktion PwC Sverige rekommenderat fortsatt utredning.

Det stämmer inte, som Arne Larsson påstår i slutet av sin text, att “anmälningar till visselblåsarfunktionen har utretts på sedvanligt sätt”. Göteborgs stad valde ju att inte utreda, trots PwC Sveriges rekommendation. Det har vi redan skrivit om här.

Texten i GP är vilseledande och stämmer inte med verkligheten. För den som vill följa frågan och ta del av fakta i ärendet – inte minst avseende de anmälningar som kommer att komma – så rekommenderar vi att besöka denna sida regelbundet och inte enbart lita på tidningen vars slogan är “Riktig journalistik gör skillnad”.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen