“Detaljerna”

Om du läst sidan Om Hovåsängen till slutet så såg du att vårt sökande efter svar och fakta i frågan började med en kontakt med Änggårdens Hospice. Vi var primärt intresserade av hur relationen till AB Hovås Villastad såg ut och vad de kände till om Hovåsängen och dess omgivningar. Vid det tillfället kunde vi inte ana hur mycket information, ofta motsägelsefull eller direkt felaktig, som så småningom skulle dyka upp. Vi har också blivit uppmärksammade på ett antal relationer och egenintressen exploatörer, intressenter och politiker emellan som många av oss i Göteborg numera är starkt kritiska till. Informationen på denna sida kommer att vara rak, öppen och ärlig.

Pusslet som vi har lagt är omfattande och allt fler bitar faller på plats. Vi hoppas få mer information från olika källor under resans gång. Mejla gärna till hovasangen@gmail.com. Materialet är såpass stort att vi delar upp det i avsnitt för att göra det mer överskådligt. Så snart ett nytt avsnitt publiceras meddelas detta under Nyheter i toppmenyn.

Vi börjar med avsnittet om AB Hovås Villastad och Änggårdens Hospice (Davidson och Bokedal). Mera “detaljer” kommer att publiceras löpande under hösten 2017 och vi räknar med minst åtta avsnitt. Tryck på knapparna nedan för att läsa mera.

2. Kampen för Hovåsängens bevarande är inte ny
3. “De öppna utblickarna mot havet”
4. Nej, det är inte 400 meter till kollektivtrafik
5. “Hospice i Hovås” i media
6. Försök till muta?
7. Änggårdens Hospice, relationer och siffror
8. Att “jobba på mot politikerna”