4. Nej, det är inte 400 meter till kollektivtrafik

I sin begäran om planbesked skriver Davidson/Bokedal att det är 400/450 meter till busshållplats från Hovåsängen:

Att det inte är 400/450 meter till hållplats vet de flesta närboende till Hovåsängen. Det vet nog markägaren också som själv bor i närheten av Hovåsängen i ett område som kallas Flaggberget. Detta byggdes för ett tiotal år sedan av markägarens bolag, AB Hovås Villastad. Det långa avståndet till kollektivtrafik (1 km) var ett av skälen till varför Kia Andreasson (MP) så starkt argumenterade emot byggnationen vid Flaggberget. Hon menade att de boende skulle bli alltför bilberoende, vilket så här i efterhand nog visade sig vara rätt.

Staden har fortfarande stora ambitioner, kanske ännu större idag än för 10 år sedan, att styra om transporter från bil till kollektivtrafik och cykel och då är avståndet till både kollektivtrafik och stadens centrum viktiga faktorer.

Avståndet från de tänkta entréerna till byggnationen på Hovåsängen till kollektivtrafik är också det 1 km vilket enkelt kan uppmätas med till exempel Google Maps:

Bilden ovan visar avståndet från Hovåsängen till busshållplats i norrgående riktning, alltså 1 km. Avståndet till hållplats i södergående riktning är cirka 940 meter.

Så varför uppger då markägaren endast 400/450 meter i avstånd till busshållplats i sin ansökan? Är det ett misstag? Eller för att hålla sig inom de normer och ramar som gäller för avstånd till kollektivtrafik som tillämpas vid nybyggnation inom Göteborgs stad?

Från trafikstrategin, sida 37:

Teknisk handbok, allmänna anvisningar avseende kollektivtrafik:

Teknisk handbok, fysisk planering för kollektivtrafik:

Tillbaka till huvudsida “Detaljerna”