SBK:s svar styrker misstankar om oegentligheter men Stadsledningskontoret avskriver visselblåsningen

By 14 February 2019Allmänt

Den 18 januari 2019 skickar SBK ett svar till Stadsledningskontoret på frågan om hur misstankarna om oegentligheter har utretts och hanterats under resans gång. Detta brevsvar fick Hovåsängens Vänner ta del av den 31 januari. SBK meddelar i sitt brev att det inte ankommer på SBK att utreda den typen av oegentligheter som visselblåsningen adresserat. Någon utredning har alltså inte gjorts. Även på ett antal andra punkter bekräftar SBK förhållanden som bidragit till visselblåsningen. I det läget avskriver Stadsledningskontoret visselblåsningen från vidare utredning. Det är anmärkningsvärt. Vet de något som inte vi vet? När vi frågar Stadsledningskontorets interncontroller vem som ytterst fattade beslutet att avskriva anmälan så visade det sig vara “Direktör ledningsstaben” på Stadsledningskontoret, en av stadens högst uppsatta tjänstemän. Vi har idag mejlat honom med önskemål om ett telefonsamtal.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen