Anmälan till Polisens nationella anti-korruptionsgrupp

By 6 March 2019Allmänt

Det är en stor besvikelse för alla göteborgare som vill bekämpa korruption och oegentligheter inom staden att Stadsledningskontoret valde att inte granska ärendet vidare utan istället, utan att en enda sten hade vänts, föreslår Kommunstyrelsen att skicka ärendet vidare till Kommunfullmäktige. För alla oss som jobbar i andra verksamheter inom staden är detta förfarande svårt att förstå. Samma principer borde gälla överallt. Varför inte inom kommunens högsta och beslutsfattande funktioner? Stadens externa visselblåsarfunktion PwC Sverige i Stockholm rekommenderade fortsatt utredning. Kanske ser dom annorlunda på korruptionsproblematiken i Göteborg från Stockholm? Idag blev därför en polisanmälan till Polisens nationella anti-korruptionsgrupp gjord istället. Ett beslut som samtidigt innebär ett rejält underbetyg till Göteborgs vilja och förmåga att med egen kraft komma tillrätta med korruptionskulturen inom staden.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen