5. “Hospice i Hovås” i media


Mediedrevet var obehagligt

Många Hovåsbor skulle nog kunna vittna om den ytterst obehagliga känslan av att vara utsatt för ett mediedrev. Det var precis vad som hände efter att ett 25-tal hushåll hade engagerat sig i frågan kring Hovåsängens under sommaren 2016 med skrivelser till Stadsbyggnadskontoret (SBK). För många Hovåsbor var frågan inte alls ny – engagemanget för Hovåsängens bevarande har pågått i decennier. Markägaren har både under 1990-talet och 2000-talet – på olika sätt – försökt få en exploatering av ängen till stånd och motståndet har alltid varit stort och kommunen har också alltid sagt nej. Men med hospiceverksamhet med i upplägget vid försök nummer tre så förändrades mycket. Det var ett mycket smart drag av markägaren. Media som tidigare inte ägnat Hovåsängen en tanke kunde nu spinna historier som skulle skapa stort engagemang hos sina läsare. Texterna var oftast på temat “de starka/rika/välbärgade mot de svaga och sjuka”. Ett perfekt scenario förstås och fokus kunde flyttas från markägarens ekonomiska intressen kontra allmänhetens intressen till något helt annat.

I media diskuterades nu Hovåsbornas empatiska förmåga och kunskap om döden. Aktivister placerade “Tänk på döden”-skyltar i närområdet, bland annat i en sandlåda på den närbelägna grundskolan. Ytterst osmakligt tyckte många, men enligt Expressens krönikör Lars Lindström ett “genidrag”, som han uttryckte det i sin krönika “Man vill skrika: Tänk på döden, snorungar!” publicerad i Expressen den 7 september 2016.  De flesta andra stora medier hängde på de också, även SVT, och flera namnkunniga journalister, krönikörer och debattörer deltog i debatten. Också de som normalt predikar vikten av källkritik och kontroll av bakgrundsfakta. Vi var många med kunskap i frågan som med förfäran följde debatten och förtroendet för media föll för varje dag som gick.

Generaliseringen av Hovåsborna var också bekymmersam. Ett 25-tal hushåll hade så långt engagerat sig med skrivelser till SBK men de allra flesta av Hovåsborna visste vid denna tidpunkt ingenting om det nya exploateringsförslaget av Hovåsängen. Trots det beskrevs Hovåsborna i media som en helt homogen grupp med samma kunskaper, åsikter och engagemang i frågan. Det stämmer självfallet inte.

Debatten ebbade ut något under hösten 2016 för att tas upp på nytt av P4 Göteborg under våren 2017. Därefter tyst igen ända tills ett inlägg av Percy Pihl dök upp på Fria Ord i GP den 24 september 2017. (För övrigt två dagar innan Byggnadsnämnden skulle besluta om samråd kring Hovåsängen. Det var bra tajming ur markägarens synvinkel som är väl medveten om medias roll för politiska beslut. Se mer om detta nedan.) Percys inlägg var rubricerat “Ett obegripligt motstånd” och gick i korthet ut på att man borde dela ut böcker gratis till Hovåsborna som på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt skulle prata om döden. “Grannar i Hovås” svarade Percy Pihl i ett inlägg som publicerades på Fria Ord i GP den 2 oktober 2017.

Grannar i Hovås svarar Percy Phil på Fria Ord i Göteborgs-Posten den 2 oktober 2017.

 

Man kan inte klandra Percy Pihl, inte heller någon av alla de andra medborgare som skickat insändare eller uttalat sig i media. De bygger sina inlägg och kommentarer på den bild som målats upp i media. Den seriösa journalistiken har därför ett stort ansvar för att verkligheten blir korrekt beskriven. Med stor makt följer ett stort ansvar och i fallet med Hovåsängen gick mycket fel.

Markägaren var nöjd
En person som däremot tacksamt tog emot medias rapportering i frågan var markägaren själv. Mediedrevet gav god draghjälp åt hans affärsupplägg med hospice som nyckel för att öppna upp för byggnation av lägenheterna för egen räkning. Med media i ryggen kan politikerna drivas på i önskad riktning samtidigt som opinionen kan tystas. Hotet om reaktioner i media – riktat mot både politiker och opinionen – om inte processen skyndsamt går markägarens väg framgår tydligt i mejlet nedan skickat den 4 januari 2017 från markägaren till två ledande politiker i Byggnadsnämnden, Ulf Kamne (MP) och Ann Catrine Fogelgren (L). (Kommentar: Ulf Kamne (MP) är inte längre Byggnadsnämndens ordförande. Han meddelade sin avgång i slutet av januari 2017.)

Mejlhuvud och inledning:

Mejlet fortsätter, om inte politikerna driver på processen väntar med all sannolikhet “stark kritik från medborgarna och i media”:

Avslutningvis, ny detaljplan skall “forceras” och grannar förväntas inte vilja “exponera sig för ytterligare kritik”:

Undertecknat av markägaren själv:

Tillbaka till huvudsida “Detaljerna”