“Direktör ledningsstaben” i korruptionsfälla

By 19 February 2019Allmänt

Idag, den 19 februari 2019, fick en av Hovåsängens Vänners representanter telefonkontakt med Stadsledningskontorets “Direktör ledningsstaben”. Han var den person som avskrev visselblåsningen trots att Göteborgs stads externa visselblåsarfunktion, PwC Sverige i Stockholm, rekommenderade fortsatt utredning om oegentligheterna och turerna kring Hovåsängen. Den självklara frågan från vår sida var – “varför då?”

Han menade att han gjort en annan bedömning än PwC Sverige och att det inte fanns något konkret att gå på. Det är märkligt. Visselblåsaranmälan lyfter en lång rad frågor – muta, otillåtet statsstöd, avsaknad av beslutsunderlag och behovsutredning, uppgörelser dolda från allmän insyn, jäv mm. Inte ens information om att en insider, och tidigare högt uppsatt Göteborgspolitiker, beskriver exploateringsförsöket av Hovåsängen som en “välplanerad strategi” och därefter omedelbart lämnar exploatörernas verksamheter, fick honom att agera. Detta rimmar illa med uttalandet i tidningen Vårt Göteborg #2 2017 sidan 14 där han säger: “Vi accepterar inga oegentligheter. Om vi skulle upptäcka något oetiskt agerar vi omedelbart…” Så mycket var det uttalandet värt.

När det gäller jävsfrågan, som ytterligare ett exempel, så hävdade han att vänskap mellan en exploatör med stora ekonomiska vinstmöjligheter och en beslutsfattande politiker inte är skäl nog att anmäla jäv från politikerns sida. Det är också märkligt – i bästa fall är detta vänskapskorruption. När exploateringsförslaget inte är seriöst blir saken genast värre. Varför skulle Göteborgs stad med sina stora korruptionsproblem historiskt ha en såpass generös och tillåtande inställning idag?

På stadens hemsida kan man läsa “Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi.” Det råder med andra ord ett nära samarbete mellan Stadsledningskontorets tjänstemän och politikerna i kommunstyrelsen. I någon mån skulle man kunna kalla kommunstyrelsens ordförande för Direktör ledningsstabens högste chef. När det är just denna politiker som är föremål för jävsproblematiken i visselblåsningen så är det inte så svårt att föreställa sig med vilken vånda detta ärende hamnade i Direktör ledningsstabens knä. Vem skall man vara lojal mot nu? Sin chef eller stadens medborgare? En riktig korruptionsfälla där, enligt vår mening, ett allvarligt felbeslut togs.

(Om någon läsare av denna sida vill anmäla stadens visselblåsarfunktion till stadens visselblåsarfunktion med anledning av informationen under denna nyhetspost så kan det göras på denna länk. Det här torde vara ett lysande exempel på när en anmälan bör göras.) 

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen