Om oss

Hovåsängens Vänner består av personer som i enlighet med Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 24 september 2015 vill bevara Hovåsängen orörd och öppen. Kärnan i Hovåsängens Vänner består i skrivande stund av familjerna Dahlbom, Dyhre, Edström, Hernqvist och Löfgren vilka samtliga är närboende till ängen och väl förtrogna med omgivningarna. Det är denna grupp som granskar och godkänner allt som publiceras på sidan. Då ärendet präglats av brist på insyn och stark vinkling och förenkling i medias rapportering om ärendet har vi istället strävat efter en djup, bred och transparent faktaredovisning. Alla uppgifter publicerade på sidan är uteslutande för journalistiskt ändamål.

Om du delar vårt engagemang för Hovåsängens bevarande, skicka gärna ett mejl till hovasangen@gmail.com. Dit kan du också vända dig om du har tips och synpunkter i ärendet. Du får gärna vara anonym. Varmt välkommen att kontakta oss!