Kampen för Hovåsängens bevarande är inte ny

By 29 August 2017"Detaljerna"

Vi har förstått att många inte känner till att Hovåsängen satts under exploateringspress vid flera tillfällen tidigare. Det nu aktuella exploateringsförsöket är faktiskt det tredje i ordningen under den senaste 20-årsperioden. Många känner då inte heller till att såväl närboende, kommunen som andra intressenter har varit djupt engagerade under lång tid i kampen för att hålla Hovåsängen öppen och orörd.

Under “Detaljerna” har vi därför publicerat en kort sammanfattning av tidigare exploateringsförsök. Klicka här för mer info.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen