Innerstadens Arkitekters illustrationer borttagna

By 23 October 2017"Detaljerna"

Innerstadens Arkitekter har önskat få sina illustrationerna på sidan “De öppna utblickarna mot havet” borttagna. Vi har gått Innerstadens Arkitekter till mötes trots att illustrationerna var allmän handling erhållna från Stadsbyggnadskontoret. Illustrationerna föreställde den tänkta hospicebyggnaden sedd från Säröbanan ur två olika vinklar. Borttagandet av bilderna gör det svårare för allmänheten att föreställa sig Hovåsängen “före” och “efter” byggnation av hospice och lägenheter. Detta är olyckligt, inte minst eftersom Samrådshandlingen också saknar bra och tydligt bildmaterial på den tänkta byggnationen på ängen.

En av Innerstadens Arkitekters illustrationer har istället ersatts med en egen illustration. Denna är inte lika detaljrik som “originalet” men påminner i stort om byggnadens färg, form och mått. Vad vi primärt vill visa är känslan av de öppna utblickarna mot havet ersatta av den korridorliknande känslan skapad av en 40 meter lång tegelfasad placerad endast ett fåtal meter från Säröbanan. Det kanske, å andra sidan, är just denna känsla som markägaren och Innerstadens Arkitekter inte ville visa. Vem vet. Angelägna att bilderna skulle plockas bort var de i alla fall.

(Klicka här för att komma till sidan med bilderna.) 

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen