“De öppna utblickarna mot havet”

By 25 September 2017"Detaljerna"

Kika på vad som skulle hända med “de öppna utblickarna mot havet” som kommunen alltid tidigare värnat om ifall markägarens förslag skulle gå igenom. En fri siktlinje på närmare 2 km skulle ersättas med en 40 meter lång tegelfasad bara några meter från Säröbanan. Bilderna här säger mer än 100 ord => https://hovasangen.se/detaljerna/de-oppna-utblickarna-mot-havet/

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen