Villastaden och Stiftelsen först ut under “Detaljerna”

By 3 May 2017"Detaljerna"

AB Hovås Villastad har under lång tid och vid flera tillfällen försökt få en exploatering av Hovåsängen till stånd. Byggnadsnämnden i Göteborg har alltid avslagit bolagets begäran, bland annat med hänsyn till översiktsplanen och områdets naturvärden. AB Hovås Villastads senaste exploateringsförsök (det nu aktuella) är ett upplägg i samarbete med Stiftelsen Änggårdens Hospice. Den 10 februari 2015 undertecknar Per Davidson från AB Hovås Villastad och Ingemar Bokedal från Stiftelsen Änggårdens Hospice en Begäran om planbesked (en pdf återfinns i sektionen Dokument) och skickar in denna till Stadsbyggnadskontoret. Det blir därmed naturligt för oss att låta de båda intressenterna – AB Hovås Villastad och Stiftelsen Änggårdens Hospice – bli först ut under våra fördjupande texter som publiceras under sektionen “Detaljerna”. Läs mer om intressenterna och deras inbördes relationer här.

 

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen