Visselblåsaranmälan inlämnad till Göteborgs stad

By 6 December 2018Allmänt

Efter SBK:s besked i sitt granskningsutlåtande att misstankar om oegentligheter inte är SBK:s ansvar att utreda, utan en fråga för de rättsvårdande myndigheterna, så har Hovåsängens Vänner i veckan gjort en anmälan till Göteborgs stads visselblåsarfunktion.

Vi bedömer att Visselblåsarfunktionen är ett lämpligt första steg. Varför byggnadsnämnden under mandatperioden 2014-2018 varit så ointresserad av att diskutera frågor rörande oegentligheterna – eller överhuvudtaget berätta vad som fick dem, vid sitt möte den 27 oktober 2015, att gå emot SBK:s rekommendation att lämna Hovåsängens orörd – är en gåta. Frågan är fortfarande obesvarad och inget beslutsunderlag går att få tag på. Det enda vi vet är att exploatörerna skulle “jobba på mot politikerna”.

Enligt Göteborgs Stads hemsida skall visselblåsarfunktionen användas när man misstänker oegentligheter, såsom muta, eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Allvarligare tjänstefel ska också anmälas.

Vad är tjänstefel?

Enligt Boverket så har reglerna om tjänstefel som ”syfte att skydda medborgarna mot fel vid utövandet av den offentliga makten. Reglerna ställer krav på noggrannhet och omsorg vid myndighetsutövning hos de tjänstemän och politiker i byggnadsnämnden som handlägger frågor som kan ha betydelse för enskilda.”

Att som ledamot i Byggnadsnämnden fatta beslut i ett ärende där så många frågor fortfarande är obesvarade och där det förekommer allvarliga misstankar om oegentligheter kan inte anses vara myndighetsutövning med noggrannhet och omsorg.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen