Tyck till om detaljplanen senast 21 november 2017

By 12 October 2017Allmänt

Mellan 11 oktober och 21 november 2017 har du möjlighet att tycka till om förslaget att exploatera Hovåsängen för vård och bostäder. Du kan enkelt lämna dina synpunkter direkt på Göteborgs Stads hemsida. KLICKA HÄR Där finner du också alla handlingar i ärendet. Det är mycket viktigt att du lämnar dina synpunkter under samrådstiden, annars mister du din rätt att överklaga detaljplanen. Du kan också mejla dina synpunkter till sbk@sbk.goteborg.se. Ange “Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen, Dnr: 0647/15” i ämnesraden.

Om du är dåligt insatt i ärendet, kika först runt ordentligt på denna hemsida innan du lämnar dina synpunkter. Missa heller inte samråds- och informationsmötet onsdagen den 25 oktober kl. 17.00 – 18.30 som hålls i informationssalen på Stadsbyggnadskontoret (SBK), Köpmansgatan 20.

Vad folk är mest bekymrade över i ärendet kan variera beroende på var de bor och hur de rör sig i området. Det kan handla om trafiksituationen, den förändrade landskapsbilden men mycket annat. Exploateringsförslaget kommer att ha stor påverkan för hela närområdet och påverka såväl boende som besökare till området, inte minst trafikanterna utmed Säröbanan.

Om “Göteborgsandan”-inslagen i ärendet (som finns beskrivna i avsnitt 6-8 under “Detaljerna”) skall kommenteras under samrådet eller hanteras av annan instans har vi i skrivande stund inte fått svar på. Det får vi förhoppningsvis veta vid mötet på SBK den 25 oktober, om inte förr.

(Samrådshandlingen/Planbeskrivningen samt Plankartan finns även uppladdade under Dokument på denna hemsida.)

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen