Problem att lämna samrådsyttrande via SBK:s webb?

By 1 December 2017Allmänt

Ett par personer har informerat oss om att de haft problem med att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget om Hovåsängen via SBK:s webb på Göteborgs Stads hemsida. Aktuella datum har varit bland annat 17 oktober och 21 november. Då infinner sig frågan om dessa tekniska problem har förekommit under hela samrådstiden, d v s 11 oktober till 21 november. Frågan ställdes till Stadsbyggnadskontoret som den 30 november svarade följande:

Eventuell oro över att synpunktsformuläret på vår plan- och byggtjänst inte fungerat tillfredsställande

Kontroll av loggfil över inlämnade synpunkter via synpunktsformuläret på stadens webbsida ”plan- och byggprojekt” har gjorts. Det innebär att jämförelse gjorts mot förvaltningsbrevlådan dit synpunkterna hamnar. Vid kontroll har det konstaterats att alla synpunkter från formuläret kommit fram. En handfull personer har fått besked av våra registratorer att medskickade filer varit korrupta och då blivit anmodade att skicka in nya filer direkt till vår förvaltningsbrevlåda. Inga synpunkter saknas alltså vid jämförelse mellan loggfil och förvaltningsbrevlådan.

Ett undantag är att några fått meddelande om felleverans direkt på webbsidan vid försök att skicka under första veckan av samrådsperioden (tekniskt fel på tjänsten som varade några dagar). Eftersom det då informerades tydligt att leverans inte genomförts så har den som försökt lämna synpunkter förmodligen gjort detta på annat sätt eller försökt vid senare tillfälle.

Alla som uppgivit en e-postadress via synpunktsformuläret har fått ett automatiskt meddelande från förvaltningsbrevlådan som säger att det kommit fram. Om någon inte fått detta meddelande till sin uppgivna e-postadress så kan man givetvis maila till förvaltningsbrevlådan sbk@sbk.goteborg.se och ställa frågan om synpunkterna kommit fram. Observera att det nu är stängt för nya synpunkter så det är alltså enbart kontroll av att synpunkter faktiskt kommit fram under samrådstiden, nästa gång det går att lämna in synpunkter är under granskningsperioden.

Gunnar Åkerström
Kommunikatör
GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadskontoret
Avdelningen för Verksamhetsstyrning
Kommunikationsenheten

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen