9. Trafik, buller och aktiviteter

Området runt Hovåsängen är emellanåt helt lugnt. Ibland sjuder området av liv, ljud och aktiviteter. På denna sida kommer vi att lägga ut lite information kring trafik, buller och aktiviteter runt Hovåsängen och vid tillfartsvägar. Den typen av information saknas dessvärre i samrådshandlingen.

Under sommarhalvåret samlas gärna ungdomar i korsningen Säröbanan/Skepparevägen. Korsningen ligger 10-15 meter från den tänkta hospicebyggnaden.

 

Ljudet från mopederna utmed Säröbanan undgår ingen i närområdet. Cirka 10 meter från denna plats har man alltså tänkt sig placera en byggnad för vård i livets slutskede. Det tycker många, inte minst de med egen erfarenhet från hospice, är underligt. (Klicka på videon nedan för att starta.)